Sprawdź nas też tutaj

Polityka prywatności

Jakie dane przetwarzamy?
W ramach korzystania z naszego serwisu przetwarzamy adres protokołu internetowego użytkownika oraz dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadzi w ramach korzystania z usług serwisu. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

W jakim celu przetwarzamy dane?
Dzięki dokonywanym pomiarom i analizie statystyk jesteśmy w stanie lepiej dopasować funkcjonalności serwisu do Twoich potrzeb. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika zgody wyrażonej podczas rejestracji konta.

Dbamy o bezpieczeństwo
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania
komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach kontaktowych są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób
nieuprawnionych.

Powierzenie przetwarzania danych
Nasz serwis jest obsługiwany przez serwery firmy Unix Storm – Michał Gottlieb, ul. Graniczna 2db/19, 54-610 Wrocław, REGON: 020604248, NIP: PL 6951450898, z którą mamy podpisaną umowę o powierzenie danych osobowych.

Masz dostęp do swoich danych
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli chciałbyś natychmiast usunąć swoje dane, prosimy o przejście do zakładki: Usuń moje dane

Inspektor danych osobowych
Możesz skierować dowolne pytanie, uwagi czy wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych: rodo@glamrap.pl.

Twoje prawa
Przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowe informacje
Mamy prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Copyright © Łukasz Kazek dla GlamRap.pl 2011-2024.
(Ta strona może używać Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie.)